PROIECT „PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ!” – COMUNA GIROC

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

 • Realizare coloană de aducțiune și rețele de canal în localitatea Giroc, județ Timiș, Măsura 7.2
 • Construire creșă P+1E în localitatea Chișoda, comuna Giroc, județul Timiș, Măsura 7.2
 • Realizare infrastructura rutieră de interes local în comuna Giroc, jud. Timiș, Măsura 7.2
 • Dotari sediu primărie - GAL
 • Creșterea capacității operaționale a comunei Giroc de prevenire a apariției pestei porcine africane prin achiziționarea de instalații de dezinfecție si dezinsecție, Măsura 5.1 PPA

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

  Extindere rețea apă potabilă în zona Aleea cu popi, comuna Giroc, județ Timiș, număr contract 9235/21.03.2018

ALTE PROGRAME

 • WiFi4EU/1-2018/023944-029433 - The Innovation and Networks Executive Agency
 • Construire Bazin didactic de înot – programul ”Bazine didactice de înot” - CNI
 • Construire Centru Social Multifunctional în comuna Giroc județul Timiș - CNI
 • Modernizare străzi în comuna Giroc, județ Timiș – CNI
 • Eficientizarea ilunimatului public în comuna Giroc judet Timiș - AFM

PROIECTE FINALIZATE


 

Realizarea Registrului Agricol Electronic în județul Timis în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș - PODCA