1. DOCUMENTE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE ACCES PENTRU AUTOVEHICULE CU M.T.M.A. MAI MARE DE 12 TONE

2. DOCUMENTE PENTRU ELIBERARE AUTORIZATIE TAXI

A. PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

 • cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective, semnată;
 • copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator din care reiese activitatea – cod CAEN 4932 eliberate de registrul comerţului;
 • act constitutiv;
 • copie de pe atestatul profesional al taximetristului;
 • cazierul judiciar al taximetristului, din care să rezulte că acesta:
  - nu a fost condamnat pentru infracţiuni de natură comercială;
  - nu a fost condamnat pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;
  - nu a fost condamnat pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;
 • cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate, eliberat de Administraţia Financiară - Fişa 504;
 • certificat de atestare fiscală, eliberat de biroul impozite şi taxe locale, din cadrul Primăriei Giroc, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local;
 • avizul medical şi avizul psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei;
 • declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora, semnată;
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfăşura serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv, semnată;
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing , precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, pe care le poate îndeplini, dacă este posibil, semnată.
 • - dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei de transport;
  - Copie permis de conducere, CI autoturism, certificat de inmatriculare, carte de identitate.
  - Autoturismul la data depunerii documentelor sa aibă o vechime mai mica de 5 ani.
  - La depunere documentele se prezinta in original si copie. Documentele originale se restitue pe loc.

A. PENTRU PERSOANE JURIDICE

 1. cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective, semnată;
 2. copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator din care reiese activitatea – cod CAEN 4932 eliberate de registrul comerţului;
 3. act constitutiv;
 4. copie de pe atestatul profesional al taximetristului sau persoanei desemnate;
 5. cazierul judiciar al taximetristului, din care să rezulte că acesta:
  -nu a fost condamnat pentru infracţiuni de natură comercială;
  -nu a fost condamnat pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;
  -nu a fost condamnat pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;
 6. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate, eliberat de Administraţia Financiară - Fişa 504;
 7. certificat de atestare fiscală, eliberat de biroul impozite şi taxe locale, din cadrul Primăriei Giroc, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local;
 8. avizul medical şi avizul psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei;
 9. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora, semnată;
 10. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfăşura serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv, semnată;
 11. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, pe care le poate îndeplini, dacă este posibil, semnată.
 12. dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei de transport.
  - Copie permis de conducere, CI autoturism, certificat de inmatriculare, carte de identitate.
  - Autoturismul la data depunerii documentelor sa aibă o vechime mai mica de 5 ani.
  - La depunere documentele se prezinta in original si copie. Documentele originale se restitue pe loc.