1. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE/JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL – 2 ZILE LUCRĂTOARE

2. DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE / NEREZIDENŢIALE/ CU DESTINAŢIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

 • Formular declarație - descarcă aici
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, factură, apartamentare, sentință judecătorească, etc.)
 • nota contabilă
 • CUI societate
 • C.I împuternicit

3. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 • Formular declarație - descarcă aici
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, certificat moștenitor, donație, sentință judecătorească, etc.)
 • C.I proprietari

4. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Formular declarație - descarcă aici
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, certificat moștenitor, donație, sentință judecătorească, etc.),
 • C.I proprietari

5. DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

6. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE (PF) /PERSOANELOR JURIDICE (PJ)

 • Formular declarație - descarcă aici
 • Factura, contract de înstrăinare- dobândire, certificat de moștenitor, contract leasing
 • dacă e de proveniență straină - traducere contract de vanzare-cumparare, BRIF tradus, carte identitate autoturism
 • certificat fiscal ( după caz)
 • C.I proprietari/ CUI societate
 • C.I – împuternicit societate

7. DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

8. DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE

9. CERERE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU DESFĂȘURAREA EXERCIȚIILOR COMERCIALE

 • Formular cerere - descarcă aici
 • Cod unic de înregistrare (CUI)
 • Certificat constatator - ORC (sediu si punct de lucru, statut)
 • Autorizatie persoana fizica sau AF - Legea 507/2002
 • Extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile)
 • Contract de inchiriere sau comodat (daca este cazul)
 • Dovada schimbarii destinatiei spatiului (la spatiile din cladirile colective-acordul legalizat al proprietarilor cu care se învecinează)
 • Plan de situatie scara 1:500
 • Plan de încadrare
 • Planul punctului de lucru scara 1:500
 • Certificat de urbanism pentru schimbare destinatie spatiu
 • Formular de înscriere comercianți comerț stradal

10. CERERE SCUTIRE IMPOZIT

11. CERERE PRIVIND TRANSFERUL AUTO

12. DECLARAȚIA privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire