Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Giroc:

1. Comisia de specialitate pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniului, administrarea domeniului public și privat.

 • PREȘEDINTE
  Mărăcineanu Cristian
 • SECRETAR
  Dumitrescu- Racoveanu Marius
 • MEMBRI
  membru PNL
  Ciumac Eugenia
  Ababei-Hafia Gabriel
  Lisu Dorin

2. Comisia de specialitate pentru studii și strategii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, pentru dezvoltarea economico-socială,administrație locală, juridică și de disciplină, ordine publică, servicii publice și comerț.

 • PREȘEDINTE
  Ababei-Hafia Gabriel
 • SECRETAR
  Ciumac Eugenia
 • MEMBRI
  Amza Alexandru-Cristian
  Krein Mihaela-Laura
  Vîrtosu Dan
  Rotariu Daniel

3. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, ştiinţă, protecţie socială, protecția mediului și gospodăririi apelor, pentru agricultură.

 • PREȘEDINTE
  Krein Mihaela-Laura
 • SECRETAR
  Constantin Răzvan
 • MEMBRI
  Vîrtosu Dan
  Golban Gheorghe

4. Comisia pentru turism, sport, drepturile omului și probleme ale minorităților, culte, privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, pentru cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, pentru înfrăţirea comunei, cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, pentru cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale comunei, în vederea promovării unor interese comune, pentru a conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei.

 • PREȘEDINTE
  Dragoș Bogdan
 • SECRETAR
 • MEMBRI
  Dumitrescu - Racoveanu Marius
  Portscher Eduard
  Marincu Dorin