Informații locale

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 17.05.2023.

Suntem încântați să vă anunțăm că în perioada 12-14 mai va avea loc o expoziție canină internațională pe Stadionul Unirea din Giroc. Această expoziție adună la un loc peste 1000 de câini din diferite rase și reprezintă un eveniment de referință în lumea canină.

În același timp, suntem bucuroși să sărbătorim 100 de ani de la prima expoziție canină organizată în România. Acest moment special ne oferă oportunitatea de a reflecta asupra progresului și evoluției universului canin în țara noastră și în lume.

Expoziția canină va aduce în prim-plan frumusețea și eleganța câinilor, oferind publicului ocazia de a observa exemplare extraordinare din diferite rase. Pe lângă competițiile de frumusețe, vor fi organizate și alte evenimente conexe și prezentări ale unor rase rare sau exotice.

Vă invităm să vă alăturați nouă la această expoziție canină internațională și să petreceți câteva zile pline de emoție și pasiune pentru câini. Vom crea împreună o atmosferă deosebită, dedicată celor mai buni prieteni ai omului.

Pentru mai multe informații despre programul evenimentului și modul de participare, vă rugăm să accesați site-ul oficial al expoziției sau să ne contactați direct.

Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi la această ocazie specială!

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, vă aducem la cunoştinţă că potrivit art. 94, alin. (1), lit. r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc, au permanent în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând în această perioadă verificări pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă, recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și protejarea mediului pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.

Începând cu data de 15.05.2023, după identificarea terenurilor neîntreținute cu vegetație ierboasă, deținătorii legali vor fi sancționati conform legislatiei în vigoare.

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri de pe raza Comunei Giroc

Având în vedere modificările aduse Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA prin Legea 129/2020, vă aducem la cunoştință că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA (denumirea științifică „Ambrosia artemisiifolia“), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventiv-invazive și eliminarea prezenței acesteia pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii ambroziei și prevenirea răspândirii acesteia, proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia trebuie să desfășoare în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescenţe, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, măsurile urmând să fie menținute până la sfârșitul perioadei de vegetație a plantei.

Distrugerea acestei buruieni de către proprietarii sau deținătorii terenurilor infestate cu această plantă este obligatorie conform Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Ambrozia crește, în general pe marginea drumurilor și căilor ferate, lângă cursurile de apă, pe terenuri agricole lipsite de vegetație, în apropierea șantierelor. Crește de asemenea, pe pajiști și în toate culturile agricole, mai puțin în cele cu densitate mare. Cel mai des apare în culturile de floarea soarelui, soia, porumb, deoarece specificul acestor culturi nu face posibilă combaterea totală a acestei buruieni și după recoltarea culturilor de grâu, ovăz, orz.

Distrugerea buruienii se face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, în funcție de caracteristica zonei sau a terenului, suprafața îmburuienată, stadiul culturii infestate, gradul de dezvoltare și densitate a plantelor de ambrozia, prin:

  • lucrări de pregătire a terenului și de întreținere a culturii: grăpat, lucrarea cu combinatorul, prășit manual sau mecanic;
  • cosit manual sau mecanic (ori de câte ori este nevoie);
  • erbicidarea totală pe terenuri necultivate, margini de drumuri, de preferat înaintea înfloririi.
  • smulgerea manuală a plantelor, dacă densitatea buruienilor este redusă.

Nerespectarea prevederilor obligațiilor legale de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment. Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă anunțăm că în zilele de marți și miercuri, 09.05.2023 și 10.05.2023, începând cu ora 09:00, în localitățile Giroc și Chișoda, vor avea loc acțiuni de deratizare în scopul combaterii rozătoarelor.

Se va utiliza produsul biocid Murin Forte Pasta, avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide.

În caz de condiții meteo nefavorabile, lucrările de deratizare se vor reprograma!

Vă mulțumim pentru întelegere!

 

Vă anunțăm că în zilele de joi și vineri, 04.05-05.05.2023, începând cu orele 10:00, în localitățile Giroc și Chișoda vor avea loc acțiuni de deparazitare cu mijloace terestre în scopul combaterii căpușelor.

 RUGĂM CETĂȚENII SĂ EVITE ACCESUL ÎN PARCURI ȘI ÎN LOCURILE DE JOACĂ ÎN DATELE DE 04.05.-05.05.2023, ÎNCEPÂND CU ORA  10:00.

Substanța folosită este DELTATIM PLUS - avizată de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide.

În caz de condiții meteo nefavorabile, lucrările de deparazitare se vor reprograma!

Vă mulțumim pentru întelegere!

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 10.05.2023.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 26.04.2023.

Paste 2023 Virtosu

Dragi giroceni și chișozeni,

Învierea lui Hristos reprezintă un început de viață nouă pentru fiecare dintre noi! Și asta pentru că adevărata reînnoire pornește mereu de la inimă, de la conștiință! Nu din vorbe goale, lipsite de orice conținut!

Cel Înviat, care a deschis porțile mormântului, ne-a învățat să descătușăm inimile noastre la nevoile celor din jur, să fim mult mai atenți la necesitățile comunității și să devenim ziditori de punți pentru oameni, nu de ziduri sau închisori!Doar așa vom fi luminați…de lumina Pastelui!

Dragi frați și surori, Cristos e viu și rămâne cu noi! El este speranța și tinerețea pentru fiecare dintre noi! Această idee - că suntem cu toții legați, într-o singură haină a destinului - este o lecție pe care vom reuși să ne-o însușim, doar răsturnând piatra indiferenței, a intereselor meschine, a invidiilor și a orgoliilor mărunte, așa cum ne-a învățat Cristos cel înviat.

Și niciodată nu a fost mai important pentru noi, girocenii si chișozenii, să reafirmăm această lecție decât este astăzi - într-un moment în care, la nivel de comunitate, ne confruntăm încercări diferite. Tocmai pentru că Isus Cristos ne-a învățat că nu există un drum spre înțelegere ci însăși înțelegerea… este drumul!

Așadar, în acest sezon al reînnoirii, pe care Dumnezeu îl aduce în fiecare primăvară, să ne adunăm și să mulțumim Atotputernicului care ne-a făcut după chipul Său și ne-a răscumpărat în dragostea Lui. Și, mai presus de orice, ne-a învățat că bucuria vine din lucruri mărunte, liniștea vine din suflet și lumina vine din inima fiecăruia, la pachet cu încredere, iubire și speranță!

Să ducem cu noi pretutindeni Bucuria Învierii, speranţa înnoirii vieţii noastre şi să preamărim pe Dumnezeu prin lumina lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat care se află în sufletele noastre, lumină adunată prin Postul Sfintelor Paşti, prin spovedanie, prin rugăciune, prin Împărtăşire ca o arvună a biruinţei asupra păcatului şi asupra morţii.

Paste fericit! Hristos a Înviat!