Procesul de recrutare și selecție pentru angajarea soldaților și gradaților profesioniști seria I din 2024, se prelungește până în data de 08.03.2024 (față de 01.03.2024 inițial).

Condițiile de participare la selecție sunt următoarele:

  • să aibă vârsta între 18 ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire;
  • să fie absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul liceal
  • să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C – candidații care optează pentru arma „auto” și/sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”;
  • să declare în scris că la începerea programului de instruire, renuntă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în temen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel putin un an de studii pentru formarea cadrelor în cadrul instituțiilor instituțiilor/unitătilor de invătământ militare, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.
  • işi exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informatii clasificate, portivit legii, şi completează formularul de bază - date personale, prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protectie a informatiilor clasificate, în România, aprobate prin H.G. nr.585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru detalii şi înscrieri, candidaţii pot suna la următoarele numere de telefon:

- Unitatea Militară 01109 Timişoara, telefon fix: 0256215751 int. 104 sau la telefon mobil: 0725054621.