Conform Dispoziţiei nr. 3382622/19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I., termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.

Începând cu data de 22.05.2023 termenul de eliberare, în cazurile în care nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

  • carte de identitate – minim 20 de zile calendaristice*
  • carte de identitate provizorie – 7 zile lucrătoare*
  • viza de reședință (flotant) – 5 zile lucrătoare*

ATENȚIE *nu se iau în calcul ziua depunerii și zilele nelucrătoare / sărbători legale