Venitul minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016

Condițiile de acordare a venitului minim de incluziune:

 • să aibă domiciliul/reședința sau, după caz, trăiesc pe raza comunei Giroc;
 • în cazul persoanelor singure, în vârstă de până la 65 de ani, să obțină un venit net mai mic sau egal cu 275 lei;
 • în cazul persoanelor singure, în vârstă de cel puțin 65 de ani, să obțină un venit net mai mic sau egal cu 400 lei;
 • în cazul acordării ajutorului pentru familia cu copii, veniturile nete lunare să fie de până la 700 lei;
 • să nu dețină bunurile mobile și imobile care conduc la excluderea acordării acestui ajutor - conform anexei
 • SPAS Giroc va analiza documentele depuse/transmise, iar în funcție de situație se vor realiza anchete sociale pe teren la domiciliul/reședința/locuința declarată

Acte necesare pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

Acte necesare pentru depunerea dosarului de alocaţie de stat pentru copii conform Legii Nr. 61/1993

Acte necesare întocmirii dosarului de alocaţie pentru copii conform Legii Nr. 61/1993

 1. Cerere tip - descarcă aici
 2. Pentru copiii care frecventează cursurile unei şcoli şi care nu au mai beneficiat de alocaţie - adeverinţă şcoală
 3. Cărți de identitate părinți (originale + copii)
 4. Certificat de căsătorie (original + copie)
 5. Certificat de naștere copil (original + copie)
 6. Certificate de naștere pentru ceilalți copii aflaţi în întreţinere (originale + copii)
 7.  Extras de cont
 8. Consimțământ – acord date personale
Acte necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie creştere copil conform OUG 111/2010
 1. Cerere acordare indemnizație
 2. Cărți de identitate parinti (original+copie)
 3. Certificat de căsătorie (original+copie)
 4. Certificat de nastere copil (original+copie)
 5. Certificate de nastere ale celorlalti copii aflati in intretinere (original+copie)
 6. Decizia de suspendare a contractului de muncă
 7. Adeverinţă tip de la angajator - descarcă aici
 8. Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor - descarcă aici
 9. Extras de cont
 10. Consimțământ – acord date personale
 11. informare I.C.C. – dreptul celuilalt părinte

Acte necesare întocmirii dosarului de stimulent de înserţie conform OUG 111/2010 - dacă părintele optează începând cu data nașterii copilului

 1. Cerere alte beneficii
 2. Cărţi de identitate părinţi (originale + copii)
 3. Certificat de căsătorie (original + copie)
 4. Certificat de naştere copil (original + copie)
 5. Certificate de naştere pentru ceilalţi copii aflaţi în întreţinere (originale + copii)
 6. Adeverință tip – descarcă aici
 7. Adeverință din partea angajatorului prin care se menționează faptul că nu este suspendat contractul de muncă
 8. Adeverință din partea angajatorului celuilalt părinte cu perioada concediului de maternitate pre și post natal (dacă e cazul)
 9. Obligaţiile beneficiarilor de stimulentul de inserţie - descarcă aici
 10. Extras de cont
 11. Consimțământ – acord date personale

Acte necesare întocmirii dosarului de stimulent de înserţie conform OUG 111/2010

 1. Cerere alte beneficii
 2. Cărţi de identitate părinţi (originale + copii)
 3. Certificat de naştere copil (original + copie)
 4. Decizia de reluare a activității - copie
 5. Dacă celălalt părinte doreşte să beneficieze de indemnizaţie şi concediu de creştere a copilului pentru minim 60 de zile, asupra cererii trebuie anexată o declaraţie pe propria răspundere în care menționează perioada în care va rămâne în indemnizaţie şi concediu de creştere a copilului. În caz contrar, se anexează o declaraţie pe propria răspundere prin care anunță că nu dorește să beneficieze de acest drept.
  *Notă: pentru o soluționare cât mai rapidă, cererea, împreună cu actele menționate mai sus, se depun la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa: str. Florimund de Mercy, nr. 2, cod poștal 300085, mun. Timişoara, jud. Timiș, sau se scanează documentația și se transmite către următoarea adresă de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 6. Obligaţiile beneficiarilor de stimulentul de inserţie - descarcă aici

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

 1. Cerere solicitare ajutor încălzire
 2. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării dreptului
 3. Obligații ajutor de încălzire